Hľadáte niečo konkrétne a nenašli ste to v e-shope? Kontaktujte nás!

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Medzisúčet: 0,00 €

zavolajte nám

+421 908 707 350

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spotrebiteľa budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim ako dodávateľom a kupujúcim ako spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe okrem osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, doručovaciu adresu, číslo telefónu a emailovú adresu.

Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Získané osobné údaje sa budú uchovávať a ich likvidácia bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.